Nordisk kommunikation

Vi är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar den kommunikativa förmågan i stora och medelstora organisationer och företag. Med fokus på intern kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.

Kontakta oss

Olof Palmes Gata 13
111 37 Stockholm
Tfn: 08-612 55 50
Fax: 08-612 55 59
info@nordisk-kommunikation.com

NCC Constructions arbete med systemkartläggning

Ulf Thorne_111107_A0529
Ulf Thorné, kommunikationschef på NCC Construction, ni har nyligen genomfört en systemkartläggning av er interna kommunikation. Vad fick er att besluta er för att göra det?

Det var av tre skäl som låg till grund för vårt beslut att göra en systemkartläggning. Vi organiserade om verksamheten och behövde därför se över hur kommunikationen skulle stötta tankarna med den nya organisationen. Vi ville också att kommunikationen skulle bli ett mer ”verksamt” verktyg i förändringsarbetet och för det tredje ville vi helt enkelt få mer effekt av våra kommunikationsinsatser.

Vad tycker du är den största vinsten/nyttan med att kartlägga aktörer, kanaler och budskap?
Att kunna visualisera kommunikationsarbetet ger en bra bas för diskussioner om hur kommunikation kan stötta verksamheten, men även en konkret vägledning i hur beslut ska hanteras och förankras. Kommunikationssystemet visar också vikten av kommunikativa chefer.

Vad har varit den största utmaningen i processen?
Den största utmaningen har varit att förenkla relationerna och sammanhangen i en stor och komplex organisation. Det är verkligen svårt att beskriva samband mellan mötesforum, informationskanaler, aktörer och budskap i en organisation med många chefsnivåer och starkt decentraliserat ansvar och produktion.

Hur kommer ni att arbeta vidare med ert kommunikationssystem?
Det kommer att hjälpa oss att förstå vilka insatser vi behöver vidta för att beslut vi fattar ska kunna förverkligas. Varje kommunikationsinsats kräver sin plan och ”kommunikationskartan” blir en vägledning för effektivare genomförande av besluten. Med kommunikationssystemet blir det tydligare vilken positiv effekt det får när våra chefer tar sitt kommunikationsansvar.

Vad har du för råd till andra som funderar på att göra en systemkartläggning?
Underskatta inte tiden som man behöver lägga på kartläggning och samsyn. Resan och processen är värd lika mycket, eller i vissa avseenden mer, än själva slutresultatet i form av ett visualiserat kommunikationssystem.