Nordisk kommunikation

Vi är en strategisk kommunikationsbyrå som utvecklar den kommunikativa förmågan i stora och medelstora organisationer och företag. Med fokus på intern kommunikation bidrar vi till att våra kunder når sina mål.

Kontakta oss

Olof Palmes Gata 13
111 37 Stockholm
Tfn: 08-612 55 50
Fax: 08-612 55 59
info@nordisk-kommunikation.com

Flow

Du känner plötsligt att det går så bra. Tiden rinner iväg, känslan av kontroll infinner sig, omgivningen bleknar och du är intensivt fokuserad på uppgiften. Känner du igen dig? Det kallas flow.

bild nyhetsbrev eller

Flow är en intensiv känsla av att ha totalt flyt inom den aktivitet man ägnar sig åt. På grund av våra olika intressen och kompetenser som människor är förutsättningarna till flow olika. En del av oss får känslan av flow under ett träningspass och andra upplever flow när de skriver på en rapport vid ett skrivbord.

Gemensamt för alla som upplever flow är en intensivt absorberande förmåga där tidsuppfattningen förändras och totalt fokus infinner sig. Hjärnans belöningssystem kickar igång och känslan av välbefinnande ökar. Flow är helt enkelt optimalt presterande där den produktiva förmågan är hög men där mental ansträngning uteblir.

Att skapa flow
En av framgångsfaktorerna för att uppleva flow är att aktiviteten är utmanande i perfekt linje med förmågan att kunna utföra. Uppgiften får med andra ord inte vara för svår men ska samtidigt vara utmanande.

Men hur kan man ytterligare öka förutsättningarna för att uppleva flow? Ett tips är att minska självmedvetandet och släppa fokus på omgivningen. Istället ska fokus riktas inåt, hur det känns och upplevs. Lyckas man anstränga sig tillräckligt och rikta fokus rätt i kombination av perfekt svårighetsgrad kan känslan av flow infinna sig.

Förmågan att uppleva flow är eftersträvansvärt i flera avseendet, inte minst på arbetsplatser men också i det privata livet. Forskning visar att det finns ett samband mellan täta upplevelser av flow och en känsla av livskvalité. En människa som i större grad upplever ett välbefinnande över livet har lättare att uppleva flow.


3 tips för ökat flow
1. Städa skrivbordet
- Ett välstädat skrivbord ger dig större möjlighet att fokusera

2. Ha ett mål
- Utforma ett tydligt mål för var du ska befinna dig när du är klar

3. Fokusera och stäng av
- Släpp alla former av självkritik och ansträng dig för att koncentrera dig. Stäng av mobiltelefonen och avsätt gott om tid.